Jednou, dvakrát i čtyřikrát

Nezařazené

Naši pohanští předkové sestavili výklad svého keltského horoskopu podle stromů. Každý strom se v stromoskopu mohl vyskytovat jednou, dvakrát i čtyřikrát. To vše podle období roku. Mezi nejčastěji se opakující stromy patří Topol. Strom rovný, vysoký a ztepilý, a přesně tyhle vlastnosti přisoudili druidové mužům i ženám narozeným v období vládnoucího topolu. Tento strom je v keltské mytologii velmi důležitým.

Pohanské svátky

Mluvíme-li o posvátném stromu Topolu, vyskytuje se dokonce čtyřikrát během roku a to vždy po pohanských svátcích Samhainu, Imbolcu, Beltinu a Lugnasadu. Takové vlastnosti jako má právě tato dřevina, byly vždy připisovány těm nejlepším a nejsilnějším bojovníkům. Síla, růst a majestátnost tohoto stromu, jakoby charakterizovala to pravé, čím by se osobnost člověka měla vyznačovat.