Príprava podložia

Nezařazené

Stále viac ľudí volí pre plochú časť stavby kompozitný materiál WPC čiže drevoplast. Je totiž ekologický a vydržia až 50 rokov. Montáž drevoplastovej stavby pritom nie je zložitá, takže ju zvládne každý šikovnejší domáci majster. Aby bola stavba dlhodobo stabilný a funkčný, musíme zvoliť správne podložia. Ako podkladový povrch môžeme použiť napríklad betónovú plochu či zhutnený štrkový podklad, najlepšie ale s položenými betónovými podperami. Vhodnou variantom sú obrubníky, ktoré zamedzujú prepadávaniu nosičov do štrkového podložia a na ne potom kladieme terasové dosky.

Odtok vody

Podložie musí byť najmä dobre odvodnené, preto je nutné zaistiť odtok zrážkovej vody. Podložia môže byť v rovine, napríklad v prípade priepustného podkladu napr. Štrkového lôžka. V prípade nepriepustného podložia ako je napr. Betónová plocha alebo izolácie, je potrebné podkladový povrch vyspádovať z dôvodu odtoku vody. Odporúčame terasové dosky spádovať smerom od domu, respektíve od najvyššieho bodu, na ktorý stavba nadväzuje.